...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަޙަވުން
މ.
(1) ޣައިރު މުސްލިމުންނާ ކުރާ ދީނީ ހަނގުރާމައެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ކާމިޔާބުވުން.
(2) ނަޞްރުލިބުން.
(3) ކާމިޔާބުވުން.
(4) މުސްލިމުންނަށް ދީނީ ހަނގުރާމައެއްގައި ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއް އަތުލެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާމިޔާބުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ