...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތަޙަލިބުން
މ.
(1) ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި މުސްލިމުންނާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ދީނީ ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންނަށް މޮޅުލިބުން.
(2) ނަޞްރުލިބުން.
(3) މަޖާޒު:
ކާމިޔާބު ލިބުން.
(4) މޮޅުވުން.
(5) ކުރިލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ