...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތާވުން
މ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހަކު ތިރާވުން.
(2) ފުންޏަކަށް ހުންނަ އެއްޗެއްގެ ފެތުރުން.
(3) ފަތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަފިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ