...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތާމީހާ
ނ.
(1) އެމުގެ ބާވަތެއް މިއީ ފަތިކޮށް ދޮންކުލައިގައި ހުންނަ އެމެކެވެ.
(2) ނއ.
ފަތިކޮށް ހުންނަ، ނުވަތަ ތިލަކޮށް ހުންނަ މިސާލު:
ފަތާތަށި.
(3) "ފެތުން" މިބަހުގެ އަމުރު.
މިސާލު:
ބާރަށް ފަތާ! (4) ފެތުން މިބަހުގެ ވާކަން.
މިސާލު:
އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަތާ.
(5) (ޏ) ފެންފޯއްރުކުގެ ފާޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ