...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތި
ނއ.
(1) ތުނި.
(2) (ނ) ސަފު.
(3) އެކައްޗާޖެހި އަނެކަތި އަމުނައި ފައި އޮންނަ އެތި.
މިސާލު:
މާފަތި، މަސްފަތި.
(4) ދެފޮތިގަނޑު ފަދަ އެއްޗެއްހި ގުޅުމަށް ނުވަތަ ކައިރިމެޅުމަށް ޖަހާ ރޮދި.
(5) ވަކަރު ނުވަތަ ލަކުޑި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއްގެ ހަނިދިގުކޮށް ތުނިކޮށް ހުންނަ ބައިބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގިލި . ހައިފުށް . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތާ . ހަތްރީތި . ހަތްދުވަސްވުން . ހަސަނާތުތަރި . ހާގޮވުން . ހިރިއްދަ . ހިރު . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހިކަނދިވަކަރު . ހިއްތަން . ހިމަހޯއްދުން . ހިތިކަށި . ހުނިކޮންނަ ކަށި . ހުރަސްރެހަ . ހުރުއްފެށި . ހުޅަސް . ހުޅުނބު . ހުކުރު ހަތްދުވަސް . ހުއްބު . ހުއްޔެ . ހުދުހެލަ ކަންފަތް . ހުތްބުއި . ހުޑުހުލި . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޮނޑާމަސް . ހޮޅި . ނައިށިތަސްބީހަ . ނަވަރަންނަ . ނާށިފަތި . ނާށިގިލަފަތި . ނާޒުކު . ނިއަރޮދި . ނިއަމިފަތިގަނޑު . ނިއަފައް . ނިއަފަތިކެނޑުން . ނިވާފަތް . ނިލަ . ނިލަގަނޑު . ނިގޫހުދުކާޅު . ނިޔަރޮދި . ނިޔަފަތިކަނޑާދަތި . ނީފަތާ . ރަހަކުރުން . ރަހަފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ