...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިހަށި
ނއ.
ހަށިގަނޑު ތުނިކޮށް ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނގުދެމިކާޅު . ބޮނޑިމަސް . ލޫޅާފަތި . ލޫޅާފަތިކަން . ލޫޅާފަތިވުން . ގެއުޅުންޕަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ