...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިހޮނޑެލި
ނ.
ހޮނޑެލީގެ ބާވަތެއް.
މި ހޮނޑެލި އެހެން ހޮނޑެއްޔަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަތިވާނެއެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫކުލައެެވެ.
ބަނޑުދާސްފަރާތުގައި ރިހިހުދުކުލައެވެ.
މިއީ އޮޑީގައި ވަަރަށް އަވަހަށް މަރުވާ އެމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮތިހެނޑެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ