...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިބުރެކި
ނ.
މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެމެއް.
މިއީ ބުރެކީގެ ބާވަތެކެވެ.
ހުންނާނީ އާދައިގެ ބުރެއްކަށްވުރެ ފަތިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ