...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިއެޅުން
މ.
ލަކުޑި ނުވަތަ މައުދަނުން ހުންނަ ފަތީގެ ބައިތައް ތަންތާގައި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެހަފަތްދެމުން . ފެށިއެޑުން . ދަރާދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ