...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިވިނުން
މ.
(1) ފޭރާން ކުރާއިރު އާދައިގެ ދުޅަނޫން އެހެން ދުޅައެއް ނެގުން.
(2) ފޭލި ިވިޔާއިރު، ކޮޅުމަތި ޖަހަން ވުމުން އެކަމަށް އިތުރަށް ނަގާ ދުޅަތަކެއް ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ