...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިވުން
މ.
ވިރިކެކޭ އެއްޗެއް ތަޅައި ދެފަރާތް ހަމަކުރުމަށް ވެފަައިއޮންނަ ގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްތިރިވުން . ފަތާވުން . ދޮންވެލިފިނޮޅަކަށް ވުން . ގޭނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ