...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިސް
ނ.
(1) ފަޖުރު ތަރި އެރީއްސުރެ އިރުއަރަން ފެށުމާ ދެމެދު.
(2) ރަނގަޅު ހެޔޮ ފެށުމަކަށްވާންފަށާފެށުން.
(3) މަޖާޒު:
އާދުވަހެއް ފެށޭން އުޅޭކަމުގެ ކޮޅުމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާގޮވުން . ރޭކަނު . ރޭކަނުކަން . ރޭކަނުވުން . ބޮޑުތަކުބީރު . އަލިވިލުން . އަސުރުދަން . އިސާނަމާދު . އީދުގަސް . މޫނުއަނދިރިކަން . ފަތިސްހަނދުވަރުމަތި . ފަތިސްކޮޅު . ފަތިސްވަގުތު . ފަތިސްވަގުތުވުން . ފަތިސްވުން . ފަތިސްދަންމަތި . ފަތިސްދަންމަތިވުން . ފަތިސްދަޅަ . ފަތުސް . ފަޖުރު . ފަޖުރުތަރި . ދަމުކޭން . ދާންދެން . ދޮރުމޮހި . ތަކުބީރުތެރެ . ތަކުބީރުލައިގަތުން . ގުނޫތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ