...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިސް ނަމާދު
ނ.
ފަތިހު ކުރަންޖެހޭ ފަރުޟު ނަމާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތިސްވަގުތު . ދޮރުމޮހި . ތަކުބީރުތެރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ