...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިސްދަންމަތި
ނ.
(1) ފަތިސް.
(2) ފަޖުރުލާ ވަގުތު.
(3) ރޭގަނޑު ހަތަރެއް ޖެހީއްސުރެ އިރުއަރަންދެން.
(4) ރޭގަނޑުގެ ހަތަރުދަމުން އެންމެ ފަހުދަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ