...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތީލުން
މ.
(1) އެކަތި އެނެކައްޗާއެކު ގުޅަމުން ގުޅަމުން ގެންދެވޭ ގޮތަށް ބަންނަ ބަނުން.
(2) ކާށި ނުވަތަ މަސްފަދަ ތަކެތީގެ އެއްފަތި އަނެއް ފައްޗާ ގުޅުން.
(3) އަތުގުޅުވައިގެން ސަފަކަށް ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާހިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ