...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުންފަތްފަޅާ
ނ.
ފަތުގެ ކައިރި ފަށުގައި ހުންނަ އޮށަކުން ގަސްފަޅާ ފަތްބޯކޮށް ހުންނަ ދެތިން ފޫޓަކަށް ހެދޭ ގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ