...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުރަތު
ނ.
(1) ދެކަމެއްގެ ނުވަތަ ދެ ޒަމާނެއްގެ ދެމެދުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު.
(2) ރަސޫލު ބޭކަލެއްގެ ޒަމާން ވޭތުވެގޮސް، އެބޭކަލެއްގެ، ރިސާލަތު އޮޅުމަށްފަހު، އަނެއް ރަސޫލުބޭކަލަކު ފޮނުއްވުމާ ދެމެދުގައި ހޭދަވާ މުއްދަތު.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ހީނަރުވެފައި އޮންނަ ދުވަސްވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ