...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުރުވެރިން
ނ.
ރަށެއްގެ ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ އެކި ތަންތަން ބަލައިލުމާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަ މީޙުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުކަނދު . ގެސްޓު ހައުސް . ގެސްޓުން . ސަފާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ