...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުރުވެރިޔާ
ނ.
ރަށެއްގެ ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ އެކިތަންތަން ބަލައިލުމުގައި ޗުއްޓީހޭދަ ކުރާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓުވަރިސްޓް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ