...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުކެއްކިފޮށާ
ނ.
އަހިގަހުގެ ފަތާއި ތޮއްޓާއި މޫލައިގެން ކައްކައި ކުލަޖައްސައިފައި ހުންނަ ފޮށާ.
މިއީ އަންނަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ