...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުވާ
ނ.
(1) ޝަރުޢީ ގޮތުން ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅަން ހުންނަ މީހަކު، ޝަޔުޢީ ކަމަކާމެދު، ހުއްދަކަަމަށް، ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބުނާބުނުން.
(2) ރަށުތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް ވާހަަކައެއް ފަތުރާފެތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައްތުރަ . ފައްތުރާ . ފަތަވާ . ފަތުރެވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ