...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުލިހަކުރު
ނ.
ހިކޭވަރަށް ކައްކައި ތަތްކޮށް ކަށިކެޔޮ ފަތުގެ ހޮޅިއަކަށް އަޅައި ބޭރުގައި ހިކިކެޔޮފަތްލައި ބަނދެފައި ހުންނަ ދިވެހި ހަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްކަރެ . ހުއްކަރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ