...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތޭރި
ނ.
(1) ފަތޭރި މަޑޫ.
(2) ފަން، ނުވަތަ ފިލާޖަހައިގެން ދަތުރުދޯނި ފަހަރު ވަގުތީ ގޮތުން އުސްކޮށްލާ އުސްކޮށްލުން.
(3) (ސ) މަޖާޒު:
އަނދެގެން އުޅޭ މުންޑުގެ ދެކަންގަނޑު އެއްވަރުކޮށްލާ އެއްވަރު ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަލަފަށް . ރޭލުފަށް . ބޯރާފަތޭރި . ފަތަހެރިކުރުން . ފަތަހެރި . ފަތަހެއްރަ . ފަތަހެއްރާ . ފަތަވެރި . ފަތަވެރިކުރުން . ފަތަވެރިމަޑޫ . ފަތަވެރިޖެހުން . ފަތޭރި . ލައްޕަނެމަޑެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ