...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތޭރިކުރުން
މ.
(1) ފަން ނުވަތަ ފިލާ ޖަހައިގެން ދަތުރު ދޯނި ފަހަރު ވަގުތީ ގޮތުން.
އުސްކޮށްލުން.
(2) (ސ) މަޖާޒު:
އަނދެގެންއުޅޭ މުންޑު ދެކަން ގަނޑު އެއްވަރު ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތަހެރިކުރުން . ފަތަވެރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ