...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތް
ނ.
(1) ގަހާއިވެޔޮ ހެދެމުންދާއިރު، އޭގެ އަރިމަތިން ނުކުންނަމުން ދާ ތަނޑެއް ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގަސްގަހުގެ ހިޔާ އޮންނަނީ މީގެ ސަބަބުންނެވެ.
މިވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ފެހިކުލައިގައެވެ.
(2) ބައެއްގަސް އުފެދިފައި ހުންނައިރު ގަސްގަނޑެއް ނެތި ބުޑުން ފަޅައިފައި ހުންނަ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ އެކި ސިފަޔަށް ހުންނަ އެއްޗެހި.
(3) ދީނީ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިޔެވޭ ބައެއް ޒާތުގެ ލިއުން.
މިސާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނދިވާލި . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނާކަފަ . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިކެޔޮ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބަރުގަސް . ހަކި . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައިވަކަރު . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަވާދުގޮށި . ހަވާސާ . ހަފޮޅު . ހަތި . ހަތްމީރު . ހަލަވެލި . ހާޅަލަ . ހާކާލާފަތް . ހާގޯށި . ހިނބޫ . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިމަގޫ . ހިރިމިރިހި . ހިރިމިކަންނެލި . ހިރިފާޅަ . ހިރިދަކަނދާ . ހިރުވުން . ހިކަނދަފަތް . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކަނދިގަސް . ހިމަބޯދު . ހިތި . ހިތިދަނޑި . ހިތިގަސް . ހިލަކަންފަތި . ހިޔަފަތި . ހީނާ . ހީނާހަތެ . ހީނާފަތް . ހީނާފަތްއުނގުޅުން . ހީނާފަތްއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ