...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްބޯ
ނއ.
(1) ފަތްގިނަ.
(2) މަޖާޒު:
ބޮލުގެ އިސްތަށިގިނަ.
(3) މަސްތުވާ ހިކިތަކެތި ބޭނުންކުރާ.
(4) ފަތުގައި ހުންނަ ބޯމިނުން އިތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުކޮތަން . ބޯވެލި . ކުދިދުންފަތް . ކޮކާގަސް . ފަތުންފަތްފަޅާ . ދަތްކުރަނދު . ގިރުނބާފިލާ . ގެދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ