...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްބޯކަން
ނއނ.
(1) ވަރުގަދަކޮށް ހެދިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތްތަކުގެ ގިނަކަން.
(2) މަޖާޒު:
ބޮލުގެ އިސްތަށި ގިނަކަން.
(3) ފަތުގައި ހުންނަ ބޯމިނުން އިތުރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ