...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްކަނޑާދަތި
ނ.
ގަސްގަހުގެ ބައެއް ގޮތްޕާއި ފަތްކޯޅިތައް ކޮށައި ހެދުމަށް ގެންގުޅޭ ތިލައެއް ލައިފައި އޮންނަ ދަގަނޑު އާލާތެއް.
މި އޮންނަނީ ދަނޑިއެއްގައި ހަރުކޮށް، ވާފަށެއް ލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ