...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްކިޔުން
މ.
(1) އިހުގައި ނައިބުކަމަށް ހިނގާ ދުވަހު ކިޔުމަށް ރަސްމީގޮތުން ލިޔެފައި އޮންނަ ފަތްކޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ކިޔަވައިދީ އިއްވުން.
(2) އިހުގައި އަތޮޅު ވެރިންނާއި ކަތީބުންނަށް ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ދެއްވާފަތް ރައްޔިތުންނަށް އިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ