...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްކުރި
ނ.
ބޯކެޔޮ ގަހުގެ ޅަކުރި.
މިއީ، ވަދާ ދާއިރު ވަދުކަފަން ގެންދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ