...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްކެޔޮ
ނ.
މޭވާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދޮންވުމުން މޭވާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތެރެއިން މާޅޮސްކެޔޮ ދޮންނުވާއިރު ފަލަމަޑީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.
ފަތްކޭލުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޢާންމުކޮށް ހައްދައިއުޅޭ ބޮންތިރަތް ކެޔޮ، މާޅޮސްކެޔޮ، ސަންފާކެޔޮ، ފުސްކެޔޮ ފަދަ ބާވަތްތަކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިހައްޑިޔަ . ކެންގަނޑޮ . ކެޔޮ . ކޭލެ . ދަޅި . ތަރުކާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ