...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްކޮޅުބާލާލަވަ
ނ.
(1) ހޭރިޔާ.
(ދަނޑިބެރުގެ (ލަވައެއް.) (2) ފަތްކޮޅު ބާލައިގެން ބޮޑުފާލަން މަތިން ގަނޑުވަރަށް ގެންދާއިރު ފުމޭ ލަވަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ