...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްވަޅު
ނ.
ގަސްގަހުގެ ފަތުގެ ތަނޑު ގަހުގައި ހަރުލައިފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ނަރު . ރީތިގަސް . ބަނޑުކުރާ . ބަދަ . ބޮއިގަސް . އަހިކަންފަތް . މަތިވައް . ފަތެވަޑަ . ފަތްވަޑަ . ޒުވާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ