...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްވަދު
ނ.
(1) މަސްވެރިކަން ކުރަން ކުކުޅުފަތުން ހަދާވަދު.
(2) ކަށިކެޔޮ ގަހުގެ ކުރީގެ ޅަފަތް ފަދަ ފަތް ކަފައިގެން ހަދާވަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަދުނަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ