...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްމިނި
ނ.
(1) އަންހެންވަންތަ ސިފަތަކުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަންހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) ޖަޑަޔަށްވުރެ ކުދި، ޖަޑާޔާ ވައްތަރު ހަތަރު ފިޔަލީ ސޫތްޕެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ