...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްމިނިބިބީ
ނ.
ބިބީ ޢާއިލާގެ މަހެއް.
މި މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަ ރީނދޫކުލައެވެ.
މަހުގެ ލޯހުރަސްކޮށް އަނދުންކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މިރޮނގުގެ ކައިރިފަށް ހުންނަނީ މަޑުނޫކުލައިގައެެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީ ގައި ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއްހުރެއެވެ.
މިލަފުގެ ވަށައިގެން ހުދުކުލައިގެ ރޮނގެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ