...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްފޮށި
ނ.
ގޭގެ ދިގު ދެބިތުގެ މަތީގައި އަޅައިފައި އޮންނަ ވަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅާފިލާ . އަނަވަހާ . އަރިވަކަރު . ފައިދޮށް . ފައިދޮށްއެޅުން . ފޮށިފަތްވަކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ