...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްލިޔާ
ނއ.
(1) ފަތްލިޔާ ކަމުގެ ވަޒީފާ ދެއްވާ މީހާ.
(2) ފަތްލިޔާ ކަމުގެ ނަން އިތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތްލިޔާ . ފަތްލިޔާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ