...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްލިޔާކަން
ނ.
(1) ފަތްލިޔާ ކަމުގެ ވަޒީފާ ދެއްވައިފައިވާކަން.
(2) ފަތްލިޔާ ކަމުގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވާ ކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ