...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްގަނޑު
ނ.
(1) ކެޔޮފަތް ފަދަ ފަތަކުން ވަކިކޮށްލެވޭ ބައެއް.
(2) ރަން، ރިހި، ނުވަތަ ތިމަރަ ފަދަ މަޢުދަނަކުން ތަޅައި ތުނިކޮށްފައި އޮންނަ އަރިވަރެއް.
މިސާލު:
ތިމަރަ ފަތްގަނޑު، ރަންފަތްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނބޫ . ހިރިމިކަންނެލި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިމަބޯދު . ހިލަކަންފަތި . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ނިލަމެހި . ރައްވެރާވަނި . ރަތްގަޅިފާނަ . ބާތުންމަސް . ބުރަނދު . ބުރެކި . ކަހަނބު . ކަށިމަސް . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަންފަތް ތާކިހާ . ކަޅަހަނދި . ކަޅަމަސް . ކަޅިހި . ކަލަރުބިބީ . ކުނބުއިންނަފަތް . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . އަކެރާ . އައްޑާލަކުޑި . އޮރިމަސްފިލާ . ވަހުތާން . މައިފަތްގަނޑު . މަތިއެޅުން . މަޑަލަ . މާބޯދި . މުރަކަމަސް . ފަށުއިކަރުމަސް . ފަންސުރުމަސް . ފަތަފޮޅިދަށުލީ ފަތްގަނޑު . ފަތްގަނޑަ . ފަތްގަނޑު . ފަސްބާޑި . ފަސްބާޑިޖެހުން . ފިނދު . ފިނދުފަތް . ފިޔަލަ ކަކުނި . ފީވަލުރޮނޑު . ފުނޑުޖެހުން . ދަފަތް . ތަޅަފަތްގަނޑު . ތަޅުފަތާނޑާ . ތަޅުފަތްގަނޑު . ތަޅެފަތާޑާ . ތަޅެފަތެ . ތަޅޮފަތްގަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ