...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން
"ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން" މ.
ދުންފަތް އެޅުން.
މިބަސް މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރަނީ އާދައިގެ މީހަކު ބޭފުޅަކަށް ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތް ކުރާނަމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ