...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަ
ނއ.
(1) ރޫފަރަނގަޅު.
(2) ވަށަމިނުން އިތުރު.
(3) ހިމައިގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަވަރުކެނބު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިނގުން . ހިއްކުން . ހިމަ . ހިމަކަން . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހިތިދަނޑި . ހިތިގަސް . ހިލިހިލާ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުޅައްފަނި . ހޮނޑާމަސް . ހޮދާރު . ނަނު . ނަނުބައި . ނަރުވާ . ނައިބޮލި . ނާޅު . ނީވާބަތް . ރަފަރަފަ . ރަތްހޮނޑަލި . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރަސްދޯނގި . ރާތާނަނު . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިހިހިރު . ރީނދޫތޮޅި . ރުނބާކަންނެލި . ރޮދިފަނި . ބަހަރާމުފޮތި . ބަށިފުޅި . ބަނބުކެޔޮ . ބަރާސިލު . ބަރުއަޑު . ބަރުމާޕީސް . ބަބުނަ . ބައްކުވައު . ބަދަނާކުރާ . ބަޑިކުރެދި . ބަޑިދަނޑި . ބަޑީލާ . ބާލިދީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ