...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަށް ދިއުން
މ.
(1) ފަލުގައި ބޮނބި އަޅަން ނުވަތަ އަޅައިފައި ހުންނަ ބޮނބި ނަގަން ދިއުން.
(2) ކަނޑޫފަލަށް ކަނޑޫ ހޮވަން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާލަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ