...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަށްޖެހުން
މ.
ގޮޓިކުޅޭއިރު، ގޮޓިތައް ކަނޑުދުވެ ނިމި ދޮންވުމަށްފަހު ދަހެއް ނުވަތަ ފައްސިއްސެއް އެޅިގެން އެކެއް ލިބުމުން ގޮޓި ގޮޅިއަކަށް ގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ