...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަކު
ނ.
(1) ނަކަތްތަކާއި ތަރިތަކާބެހޭ ދާއިރާ.
(2) އުޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގުން . ބުރުޖު . ކުކުރުން . އައްދޯ . ފެވުން . ދުނިޔެރަންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ