...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަކުގެ ޢިލްމު
ނ.
(1) އުޑުގައިވާ ތަރިފަދަ އެއްޗެހީގެ ބޮޑުމިނާއި ދުރުމިނާއި ޙަރަކާތާއި ދައުރުކުރާ ގޮތާއި އެއެއްޗެހީގެ ޠަބަޢީ ސިފަތަކާ ބެހޭ ޢިލްމު.
(2) ބިމުގެ ޖައްވުން ބޭރުގައިވާ ތަރިފަދަ އެއްޗެހީގެ ޠަބަޢީ ސިފަތަކާއި ކެމިކަލް ސިފަތައް ދިރާސާކުރާ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ