...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަމަސްގަނޑު
ނ.
(1) ކަކުލުހުޅާއި އުކުޅުވަޅާއި ދެމެދުގެ މަސްގަނޑު.
(2) މާކަޅުވާ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާކަޅުވާ . މުނާނެގުން . ފަނދު . ފައިފަނދޮ . ފަލަމަހަގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ