...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަގޮހޮރު
ނ.
މައިދާއަށް ދާ ކާއެއްޗެހި، ހިމަގޮހޮރުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކޮށްފައި ގޮސްދެން އެޅޭގޮހޮރު.
މިގޮހޮރު ގުޅެނީ ބޮޑު ދޮރާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮދިފަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ