...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަސް
ނ.
(1) ދެވަލުގެ ދެކޮޅު ނުވަތަ ވަލެއްގެ ދެކޮޅު ގުޅުވުމަށްޓަކައި ދެކޮޅުގެ އުޅިތައް ނިއުޅައިލައި އެއްކޮޅުގެ އުޅިތައް އަނެއްކޮޅުގެ ތެރެއަށް ލައްވައިގެން ގަތައިލާ ގަތައިލުން.
(2) ވަލުގެ ކޮޅު ހިމަކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އުޅިތައް ނިއުޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، އުޅިތަކުން ނަރުދަމައި ހިމަކޮށްފައި ގަތާގެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްމާލުން . ފަސްފޮށި . ފާސްދޯރު . ޤުދުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ