...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަލަސްކުރުން
މ.
(1) ދެވަލުގެ ދެކޮޅު ނުވަތަ ވަލެއްގެ ދެކޮޅު ގުޅުވުމަށްޓަކައި ދެކޮޅުގެ އުޅިތައް ނިއުޅައިލައި އެއްކޮޅުގެ އުޅިތައް އަނެއް ކޮޅުގެ ތެރެއަށް ލައްވައިގެން ގަތައިލުން.
މިހެން ހަދަނީ ގޮށްނުޖަހައި ގޮށެއްގެ ބާރު ގެނައުމަށްޓަކައެވެ.
(2) ކޮޅު ހިމަކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އުޅިތައް ނިއުޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އުޅިތަކުން ނަރުދަމައި ހިމަކޮށް ފަށްގެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްމާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ